Ed Fornieles: C E L

výstava: 10. 5. - 23. 6. 2019
kurátor: Christina Gigliotti
 
Výstava CEL londýnského umělce Eda Fornielese prozkoumává toxické a násilnické chování, jež vyvstává z patriarchální společnosti. Formou imerzivní dvoukanálové videoinstalace sledujeme záběry z Fornielesovy LARP rolové hry, v níž vystavil hierarchickou strukturu, jejíž sociální vztahy jsou propletené agresí a brutalitou. LARP hra též zahrnuje shrnutí, v němž se účastníci svěřují se svými zkušenosti z CELu. CEL je pokus o pochopení původu destruktivního chování a snaží se nabídnout alternativní prostor pro zranitelnost a empatii.