OPEN 08

Prezentace prací účastníků Třebešického rezidenčního programu 2008

Jakub Matuška aka Masker

 

Prezentace nové nástěnné malby

Již po šesté se dne 30. srpna 2008 v pravé poledne pro nejširší veřejnost otevřela brána půvabného renesančního zámku Třebešice, u Kutné Hory. Na Den otevřených dveří jsou srdečně zváni milovníci současného umění a ctitelé historických kulturních památek i tradičních květných a zeleninových zahrad. Od roku 2000 probíhá postupná a citlivá rekonstrukce třebešického zámku i celého areálu včetně zahrad a jednotlivých hospodářských budov. Tento rok byla za pomoci původních technologií renovována například hlavní fasáda zámku, byl také opraven a ošetřen původní barokní most nad vodním příkopem.

Centrum pro současné umění FUTURA, o. s. již od roku 2003 v Třebešicích pravidelně pořádá mezinárodní rezidenční pobyty současných umělců. Letošní letní třebešické rezidence se zúčastnili tito mladí umělci: Silvina Arismendi z Urugvaye, Valentino Diego z Itálie, Tomáš Džadoň ze Slovenska a Amande In z Francie.

Stopy po proběhlých rezidenčních pobytech i workshopech mohou návštěvníci objevovat nejen v interierech zámku, ale i v exteriu. Postupně tak v celém areálu Třebešického zámku dochází k přirozenému prolínání původního historického genia loci s aktuálními tendencemi v současném umění. V tomto nadčasovém kulturním kontextu bude návštěvníkům také poprvé představena nová výmalba soukromé knihovny, expresivní stropní freska, kterou zde nedávno domaloval a nasprejoval současný streetový umělec Jakub Matuška akka Masker.