OPEN 10

Letošní letní rezidenční program na zámku Třebešice je úzce spojen s prvními výsledky nejnovějšího projektu centra pro současné umění FUTURA odehrávajícím se v New Yorku. Má-li ještě vůbec smysl v dnešní době hovořit o centrech soudobého umění, věříme, že New York by mezi nimi bezpochyby musel být. Usilujeme zde o získání statusu neziskové organizace, místní pobočky FUTURY, s cílem soustavně podporovat talentované umělce a kurátory nejen z České republiky, ale i ze středoevropského regionu, v jejich uměleckém a kariérním rozvoji. Otevřeli jsme zde umělecký rezidenční program (letos se jej zúčastní prvních pět umělců), pořádáme výstavy, připravujeme rezidenční pobyty pro kurátory a v plánu je celá řada dalších aktivit.

 

Rádi bychom však, aby tyto aktivity byli dlouhodobě „obousměrné“. Proto jsme do letošního třebešického rezidenčního programu pozvali etablovaného nezávislého kurátora žijícího v New Yorku Omara Lopez-Chahouda. Ten ke spolupráci vyzval mladé newyorské umělce různorodého kulturního zázemí a nacházejí se na odlišných místech své kariéry. Tato šestice – Franklin Evans, Brendan Fernandes, Katie Holten, Robert Melee, David Scanavino a Xaviera Simmons – představí během dne otevřených dveří část výsledků své práce během rezidenčního pobytu. Druhá část bude ke spatření na samostatné výstavě v prostorách pražské FUTURY (Holečkova 49, Praha 5) s vernisáži 1.9. 2010 od 18 hod.

Během sobotního dne otevřených dveří bude v pravidelných periodických prohlídkách pro návštěvníky rovněž zpřístupněn zámek s rozsáhlým areálem zahrad. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s pokračujícími pracemi na záchraně této historické památky a s novými přírůstky do sbírky současného umění, která je zde kontinuálně budována.

Jako již tradičně poslední čtyři ročníky, i letos bude probíhat obtiskování se dvou význačných osobností současné výtvarné scény do kvádru čerstvého betonu. Tento rok se zde „zvěční“ Michal Pěchouček a Jan Šerých.

 Pořádáno s přispěním:

Fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha

Celoroční výstavní program FUTURY je podpořen :

Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy